Trồng cỏ và hoa cho khuôn viên Khu nghỉ dưỡng nhà vườn Việt An Hòa, Đức Hòa, Long An