Thiết kế và thi công cảnh quan tại nhà diễn viên Bảo Châu – Gò Vấp