Cung cấp, thi công, bảo dưỡng cây xanh và thảm cỏ tại Trường Cao Đẳng Xây Dựng Cơ Sở 2