Thầu phụ thi công cảnh quan tại Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh