Nông dân trồng cây ăn trái siêu quả tham gia triển lãm hút khách