Dọn mặt bằng và trồng cỏ Đậu phộng tại Công ty TNHH MTV Thành Công – Vĩnh Long