Cỏ lá gừng thái lan, nhận thi công trồng cỏ lá gừng thái lan