Cỏ lá gừng thái lan, giải pháp cho sân vườn có bóng râm